Mateřská škola Markvartovice

Kdo jsme

 • Mateřská škola Markvartovice je samostatným právním subjektem.
 • MŠ je trojtřídní. Děti jsou rozděleny do smíšených tříd Berušek, Včeliček a Motýlků.
 • Naše mateřská škola se řídí školským zákonem č.56/2004 Sb a vyhláškou č. 14 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisù
 • Učitelky mateřské školy se řídí při své práci s dětmi Rámcovým vzdělávacím programem, který je rozpracován do Školního vzdělávacího programu "Rok v naší mateřské škole", který se váže k ročním obdobím a klade důraz na prožitkové učení.
 • Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě vyhlášeného zápisu do MŠ, který vyhlašuje ředitelka školy, zpravidla v květnu daného roku.
 • O přijetí-nepřijetí dítěte do mateřské školy jsou rodiče informování rozhodnutím ředitelky MŠ
 • Vašim dětem nabízíme rodinné prostředí s klidnou a laskavou péči.
 • Naším cílem je rozvíjet dětské schopnosti s hlubším individuálním přístupem ke každému dítěti v úzké spolupráci s rodiči.
 • Našim úkolem je vést děti ke zdravému, krásnému a čistému způsobu života, vzájemné ohleduplnosti, ochotně si pomáhat, chránit zdraví, přírodu a životní prostředí v návaznosti na rodinnou výchovu, kterému odpovídá složení tříd - smíšené oddělení.
 • Neopomíjíme ani přípravu na vstup do základní školy.
 • K rychlé adaptaci a pocitu bezpečí přispívá klidné a dobře vybavené prostředí školy a zahrady.
 • Schválený rozpočet a návrh střednědobého výhledu lze nalézt zde
 • Projekty

 • Cesta ke kvalitnímu vzdělávání v MŠ Markvartovice
  Detail o projektu ke stažení ZDE

 • Rozšíření kapacity v MŠ Markvartovice
  Detail o projektu ke stažení ZDE

Web design © 2010 Zeus