Nadstandardní aktivity pro děti
  • Věnujeme se prevenci a nápravě vadné výslovnosti díky logopedickým asistentkám, které v naší mateřské škole pracují. Učitelky zařazují jazykové chvilky, rozvíjejí komunikativní dovednosti a spolupracují s rodiči při nápravě výslovnosti dětí. Do mateřské školy pravidelně dojíždí promovaná logopedka.

  • Podporujeme fyzické zdraví a zdatnost dětí návštěvou tělocvičny ZŠ

  • Kroužek keramiky a netradičních technik pro předškolní děti

  • Hravá angličtina

  • Předplavecký kurz

  • Gymnastika a taneční kroužek
Web design © 2010 Zeus