Zaměstnanci mateřské školy
Kolektiv zaměstnanců mateřské školy je stabilizován.

Výchovně vzdělávací práce je zajišťována čtyřmi kvalifikovanými pedagogickými pracovnicemi
ředitelka MŠ: Balgarová Dagmar I. třída
Učitelka: Obrusníková Zdenka I. třída
Učitelka: Trombíková Květuše II. třída
Učitelka: Lapčíková Andrea II. tčída

O čistotu a výdej stravy se v mateřské škole starají provozní pracovnice
Školnice: Balgarová Lenka
Výdej stravy a úklid: Bočková Irena
Web design © 2010 Zeus