Zaměstnanci mateřské školy
Výchovně vzdělávací práce je zajišťována kvalifikovanými pedagogickými pracovnicemi:

Třída "Včeliček": Balgarová Dagmar - ředitelka MŠ
Trombíková Květuše - učitelka
Miksteinová Pavlína, DiS. - pedagogická asistentka
Třída "Motýlků": Lapčíková Andrea - učitelka
Lapčíková Natali, DiS. - učitelka
Třída "Berušek": Bc. Jurečková Veronika - učitelka
Pavlenková Andrea, DiS. - učitelka
Ing. Balgarová Martina, DiS. - školní asistentka

O čistotu a výdej stravy se v mateřské škole starají provozní pracovnice:
Školnice: Balgarová Lenka
Výdej stravy a úklid: Bočková Irena
Klimešová Michaela
Web design © 2010 Zeus