Zaměstnanci mateřské školy
Výchovně vzdělávací práce je zajišťována šesti kvalifikovanými pedagogickými pracovnicemi a pedagogickou asistentkou:

Třída "Včeliček": Balgarová Dagmar, ředitelka MŠ
Trombíková Květuše
Miksteinová Pavlína, DiS. (pedagogický asistent)
Třída "Motýlků": Lapčíková Andrea
Zegzulková Aneta
Třída "Berušek": Bc. Jurečková Veronika
Pavlenková Andrea, DiS.

O čistotu a výdej stravy se v mateřské škole starají provozní pracovnice
Školnice: Balgarová Lenka
Výdej stravy a úklid: Bočková Irena
Klimešová Michaela
Web design © 2010 Zeus