ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ MARKVARTOVICE
pro školní rok 2024/2025:

 • Termín zápisu: 3.5.2024

 • Čas zápisu: od 10:00 do 11:30 a od 14:00 do 16:00 hodin

 • Zákonní zástupci při zápisu odevzdávají:
  1. Žádost o přijetí dítěte (2 strany)
  2. Evidenční list (2 strany)
  3. Potvrzení od lékařky o způsobilosti dítěte k docházce do předškolního zařízení a že je řádně očkováno (některé lékařky potvrzují na evidenční list, některé mají samostatný formulář). V případě, že dítě (s výjimkou dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání) nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře dítěte a vyžádat si od něj písemné potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  4. Kopii rodného listu dítěte popř. originál rodného listu k nahlédnutí

 • Dokumenty ke stažení naleznete na webových stránkách MŠ ZDE. Tyto dokumenty lze rovněž vyzvednout v tištěné podobě v MŠ.

 • Jednotlivým žádostem bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude žádost vedena.

 • Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání se oznamuje zveřejněním formou seznamu (jednotliví uchazeči jsou zde označeni přidělenými registračními čísly) do 30 dnů od zahájení správního řízení - od podání žádosti. Seznam se uveřejňuje na internetových stránkách, vývěsce a na dveřích mateřské školy. Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy nebude v písemné podobě doručováno. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání vydává ředitelka mateřské školy v písemné podobě a je doručováno dle správního řádu.V Markvartovicích dne 28.3.2024


Balgarová Dagmar

ředitelka MŠ Markvartovice

tel. 721 638 690 Email:msmarkvart@seznam.cz

www.ms-markvartovice.eu
Web design © 2010 Zeus