Rozhodnutí o přijetí

Zde budou budou zpracovány a zveřejněny výsledky po zápise. Výsledky budou zveřejněny anonymně dle registračních čísel.
Web design © 2010 Zeus