Vzdělávací program
Název programu: "Rok v naší mateřské škole"

Obsah vzdělávání jsme uspořádali do integrovaných bloků a následně témat. Vycházejí z přirozeného vývoje dítěte předškolního věku a z koncepce mateřské školy. Naše témata se vážou zejména k ročním obdobím (jaké je v těchto ročních obdobích počasí, jak se chová příroda, zvířata, svátky a všechno kolem nás).

Zpracovaný materiál je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání:
  1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení
  2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
  3. Získání osobní samostatnosti
Tématický blok máme sestavený z deseti témat. Učitelky obou tříd se rozhodly, že budou mít stejné bloky, ale mohou mít různá témata s kterými budou děti seznamovat. S každým tématem mùže učitelka pracovat různě dlouho, podle zájmu, potřeb a přání dětí.

BLOKY:
  1. Barevný podzim
  2. Pohádková zima
  3. Čarovné jaro
  4. Sluníčkové léto
Jednotlivé bloky obsahují návrhy témat, která jsou dále pedagogem rozpracována podle podmínek a věku dětí na hry a zábavné činnosti.
Web design © 2010 Zeus