Vzdělávací program
Název programu: "Rok v naší mateřské škole"

Obsah vzdělávání jsme uspořádali do integrovaných bloků a následně témat. Vycházejí z přirozeného vývoje dítěte předškolního věku a z koncepce mateřské školy. Naše témata se vážou zejména k ročním obdobím (jaké je v těchto ročních obdobích počasí, jak se chová příroda, zvířata, svátky a všechno kolem nás).

Zpracovaný materiál je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání:
 1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení
 2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. Získání osobní samostatnosti
Tématický blok máme sestavený z deseti témat. Učitelky obou tříd se rozhodly, že budou mít stejné bloky, ale mohou mít různá témata s kterými budou děti seznamovat. S každým tématem mùže učitelka pracovat různě dlouho, podle zájmu, potřeb a přání dětí.

BLOKY:
 1. Po prázdninách
 2. Barevný podzim
 3. Moje tělo a zdraví
 4. Vánoce přicházejí
 5. Chumelí se chumelí
 6. Z pohádky do pohádky
 7. Jaro se probouzí
 8. Velikonoce
 9. Květen, květen, všechno kolem kvete
 10. Hurá na prázdniny
Jednotlivé bloky obsahují návrhy témat, která jsou dále pedagogem rozpracována podle podmínek a věku dětí na hry a zábavné činnosti.
Web design © 2010 Zeus