Orientační rozvrh dne v mateřské škole
6:30 - 8:00 - scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí
8:00 - 8:45 - didakticky zacílené činnosti(záměrné i spontánní učení) ve skupinách a individuálně
- individuální péče o děti se specifickým vzdělávacími potřebami
- jazykové chvilky
- smyslové hry
8:45 - 9:05 - ranní cvičení
9:05 - 9:30 - hygiena, svačina
9:30 - 10:00 - individuální a skupinové činnosti dětí, ojedinělé frontální výchovné činnosti, popř. již pobyt venku
10:00 - 11:45 - pobyt venku
11:45 - 12:30 - hygiena, oběd, hygiena, příprava na odpočinek
12:30 - 14:00 - odpočinek s nejmilejší hračkou
  individuální vstávání
14:00 - 14:30 - hygiena, svačina
14:30 - 16:30 - individuální a zájmové činnosti dle zájmu dětí, pobyt venku

Protože naším cílem je, aby se děti v naší mateřské škole cítily dobře a spokojeně a aby u nás panovala klidná a radostná atmosféra, budou učitelky samy hodnotit situaci každého dne aktuálně. Podle situace a potřeb dětí budou upravovat režim a náplň dne.
V případě příznivého počasí a vzhledem k rozptylovým podmínkám využíváme při činnostech pobyt venku v přírodě.
Dítě musí nejenom slyšet, ale i vidět, ohmatat, ochutnat a očichat.
Web design © 2010 Zeus