Informace ze školní jídelny

Stravování v MŠ je dětem zajišováno dovozem ze Školní jídelny při ZŠ a MŠ Ludgeřovice.

Vedoucí školní jídelny: Václavíková Zdeňka, tel: 595020522, mob. 731513337
Celodenní strava v MŠ (2 svačinky a oběd)... 37,- Kč
Odhlašování a přihlašování dětí ze stravování
Odhlásit a přihlásit dítěti stravu lze nejpozději do 09:30 hodin den předem v mateřské škole nebo na telefonním čísle 595 052 526. Dojde-li k nečekané absenci dítěte, mùže si rodič oběd vyzvednout do jídlonosiče v MŠ od 11:00 do 11:15. Na dny následující nemoci se musí dítě odhlásit, jinak nebude řádně zúčtováno.
Placení stravného
Stravné je možno platit převodem z účtu, inkasem nebo nebo složenkou. Od 1.2.2011 školní jídelna nebude vybírat z důvodu bezpečnosti hotovost. Platba za stravné pouze bezhotovostní platbou. Rodiče platí na daný měsíc dopředu celkovou částku podle kalendářních dnů v daném měsící. Částky za nevyčerpané a včasně odhlášené obědy se odečítají v následujícím měsíci.
Web design © 2010 Zeus