Informace ze školní jídelny

Stravování v MŠ je dětem zajišťováno dovozem ze Školní jídelny při ZŠ a MŠ Ludgeřovice.

Vedoucí školní jídelny: Václavíková Zdeňka, mob. 731513337
Další kontakt na školní jídelnu: Sikorová Zuzana, mob. 778546950
Celodenní strava v MŠ (2 svačinky a oběd)... 59,- Kč
Odhlašování a přihlašování dětí ze stravování
Odhlašování obědů je možné do 11:30 hodin předcházejícího dne na www.strava.cz. Dojde-li k nečekané absenci dítěte, mùže si rodič oběd vyzvednout do jídlonosiče v MŠ od 11:00 do 11:15. Na dny následující nemoci se musí dítě odhlásit, jinak nebude řádně zúčtováno.
Placení stravného
Informace v MŠ na schůzkách, popřípadě: ZDE.
Rodiče platí na daný měsíc dopředu celkovou částku podle kalendářních dnů v daném měsící. Částky za nevyčerpané a včasně odhlášené obědy se odečítají v následujícím měsíci.
Web design © 2010 Zeus